Eftersom vi alla ser golf i allmänhet och vår golftour i synnerhet som en social företeelse med ett nedtonat tävlingsfokus spelar vi vidare med respekt för tillfälliga regler och socialt avstånd.

Golftouren 2021 är igång.